-Onaylı EPAL lisans sahibi olmak
EPAL lisansı başvurusuna karar vermenizden ve yük taşıyıcıları için dünyanın en büyük açık 
havuzlama sisteminin bir üyesi olmayı istemenizden memnuniyet duyuyoruz.
Anlamanızı mümkün olduğunca kolaylaştırmak için, sık sorulan soruları ve cevapları aşağıda sizin için özetledik.

EPAL lisansını nasıl alırım?
Web sitemiz www.epal-pallets.org 'da "Lisans sahibi olun" menü öğesi altında lisans başvurusu yapma seçeneğiniz vardır veya bize 
bu talebinizi içerir bir e-posta gönderebilirsiniz.e-Posta adresimiz: İnfo@epal-pallets.org
Türkiye temsilcimiz için: info@epalturkiye.com e-Posta adresi üzerinden iletişime geçebilirsiniz. 
Sizinle mümkün olan en kısa sürede iletişime geçecek yetkili arkadaşımız lisans başvurusu ile 
ilgili bilgileri ve diğer belgeleri almanızı sağlayacaktır.
Yetkili arkadaşımızı istediğiniz zaman https://www.epal-pallets.org/eu-de/epalweltweit veya www.epalturkiye.com uzantılı 
web sitemizde bulabilirsiniz.

Yetkili arkadaşlarımız kimler?
EPAL şu anda 14 ülkede ulusal komiteler tarafından temsil edilmektedir. Diğer 4 ülkede ise temsilciler EPAL'in çıkarlarını temsil 
etmektedir.
Yetkili arkadaşlarımızı https://www.epalpallets.org/eu-de/epal-weltweit veya www.epalturkiye.com web sitemizde 
bulabilirsiniz. Bizler ; sizlere elbette Düsseldorf'tan da yardımcı olmaktan mutluluk duyarız. Bize yazmak ister misiniz? O halde 
lütfen info@epal-pallets.org e-posta adresimizi kullanın. Yetkili arkadaşımız mümkün olan en kısa sürede sizinle iletişime geçecektir.

EPAL lisansına başvurmanın maliyeti ne kadar?
İşlem masrafları ile birlikte EPAL üzerinden gerçeklesen ilk saha incelemesi/ denetim masrafları 1.150,00 Euro'dur.

Maliyetler; 550,- EUR işlem ücreti ve 600,- EUR ilk inceleme/ denetim ücretinden oluşmaktadır.
Ödemeyi aldıktan sonra, sorumlu denetim şirketimiz bir randevu ayarlamak için sizinle hemen iletişime geçecektir.

Başvurudan sonra hangi süre içinde lisanslama gerçekleşir?
Başvuru sonrasında lisans verme süreci 3 ayı geçmemelidir. 
EPAL, bu süreye ek olarak 3 ay daha bekleme süresi sağlayabilir. Yani lisans alma süreci en 
fazla 6 aydır. Bu süreyi aşmanız durumunda yeniden lisans almak için yeniden başvuru yapmalısınız.

Lisans başvurusunda bulunurken hangi belgelere ihtiyacım var?
Sizden istediklerimiz:
• İmzalanmış Lisans Başvuru belgesi
• Kimlik kartınızın bir kopyası
• İşletme kaydınızın (Vergi Levhası) bir kopyası
• Şirketin yerleşim planı

Denetim firmasının müfettişleri tarafından yapılan denetim sırasında ne olur?
Denetim şirketimizin/ şirketlerimizin müfettişleri EPAL yönetmeliğine uygun teknik 
şartnamelere göre çalışırlar.
Ülke ve denetim şirketi ne olursa olsun, bunlar tek tiptir ve burada belirtilen üretim ve / veya 
onarım özelliklerine uygunluk kontrol edilir.Amaç; EPAL yük taşıyıcıların üretim sırasında 
kalite yönetmeliklerimize uyumu izlemek ve Sürdürülebilir kaliteyi sağlamaktır. 

Müfettiş, her bir test için denetleme raporu hazırlar.
Lot büyüklüğü, test günü ve diğer noktalar belgelenir.Sapma toleransı aşılırsa, test sonucu negatiftir.

EPAL yük taşıyıcılarını ne zaman üretmeye / tamir etmeye / ticaretine başlayabilirim?
Olumlu (pozitif) bir test raporu almanızdan hemen sonra, sizlere Ticari Marka Lisans 
sözleşmesi iki nüsha olarak gönderiyoruz (Lütfen sözleşmenin her iki nüshayı doldurup, 
imzalı olarak bize geri gönderin).Daha sonra bu sözleşmenin bir nüshasını bizden imzalı geri alıyor, beraberinde Lisans 
Onay Belgeniz ile web sitemizdeki üyelerin kullandığı www.epal-pallets.org sayfaya erişim bilgilerine sahip oluyorsunuz.
Bu noktadan itibaren, ilgili EPAL yük taşıyıcıların üretimi /onarımı veya ticarete başlayabilirsiniz.
Onarım / üretim yapılmasına yalnızca Lisans Onay Belgesi ve markalama alındıktan sonra izin verilir.

EPAL Agrafları nereden sipariş edebilirim?
EPAL Yük Taşıyıcıları üreticisi olarak onaylandığınızda 1ci seviye (Level 1: Siyah agraf`lı) olacaksınız. 1ci seviye (Level 1) de 
bulunan üreticilerin agraf sipariş vermeye ihtiyaçları bulunmamaktadır. EPAL teknik şartnamede belirtilen sayıda paleti üretir 
üretmez, info@epal-pallets.org veya info@epalturkiye.com adresinden bize bildiride bulunmanızı rica ederiz. Sorumlu 
denetim şirketi, ürettiğiniz partiyi kontrol etmek için bir randevu ayarlamak için en kısa sürede sizinle iletişime geçecektir (ücrete
tabidir). Test sonucu pozitif/ olumlu ise, denetim şirketi tarafından gerçekleştirilen muayene/ kontrol adetleri sonrası aynı sayıda
siyah EPAL agrafi alacaksınız.
6 ay sonra, sürekli ve standartlara uygun üretim gösterebilmeniz ve bu süre zarfında denetim 
şirketimiz tarafından yapılan incelemelerde ciddi bir eksiklik ortaya çıkmaması koşuluyla, 
2ci seviye (kendi kendini izleme ve sarı agraflı üretim) için onay başvurusunda bulunma 
fırsatınız vardır.2ci seviye (Level 2) geçiş yaptıktan sonra, üretiminizdeki gecikmeleri önlemek için lütfen 
bizden (info@epal-pallets.org veya info@epalturkiye.com ) sarı EPAL agrafları 
zamanında sipariş etmeyi ihmal etmeyin.

EPAL onarım tanımlama çivilerini nereden sipariş edebilirim?
Tüm onaylı tamir markalama çivi üreticilerinin güncel sürümü EPAL dizinleri altında 
www.epal-pallets.org üye alanında web sitemizde bulabilirsiniz.
Onarımınızda gecikmeleri önlemek için siparişinizde her zaman yeterli teslimat süresini 
dahil etmeyi, dikkate almayı lütfen ihmal etmeyiniz.

EPAL onarım tanımlama çivilerini ne zaman sipariş edebilirim?
Olumlu bir saha incelemesi/ denetimden hemen sonra tamir markalı çivileri sipariş 
etmelisiniz.

EPAL Box (Kutu) tamir/ onarım için onay 
damgası ve agrafları nereden sipariş edebilirim?
Onay damgası ve agraflar için info@epalpallets.org veya info@epalturkiye.com
adresine sipariş geçebilirsiniz.
Tamir/ onarım islerinizi aksamaması ve yoğunluğa takılmamanız için lütfen siparişinizle birlikte her zaman yeterli teslimat süresini 
planlayınız.

Üretime / onarımlara ne zaman başlayabilirim?
Onay verildikten sonra üretime başlayabilir ve üretilen paletleri başarıyla kontrol edildikten ve 
uygun agraflar takıldıktan sonra sevk edebilirsiniz. 

Negatif test nedir ve negatif testin sonuçları nelerdir?
Testin olumsuz olması durumunda, denetleme kuruluşunun müfettişi, test sırasında paletlerdeki teknik düzenlemelerde belirtilen 
özelliklerden sapan kusurları tespit eder. Denetimin reddedilmesi veya engellenmesi de olumsuz bir raporla sonuçlanır. Sapmanın 
türüne ve ciddiyetine bağlı olarak, olumsuz kontrol sonucunda bir "ihtar/ uyarı" verilir veya bir "ihtar/ uyarı prosedürü" başlatılır.
Uyarı prosedürü, sözleşmeden doğan cezanın türüne veya para cezasının miktarına karar vermek için belgelerin EPAL Yönetim Kurulu'na 
sunulduğu bir ihlal prosedürüdür.İhlalin ciddiyetine bağlı olarak, aşağıdaki sözleşme cezaları EPAL kurulu tarafından 
kararlaştırılabilir:• EPAL lehine en az 500,- EUR ile en çok 50.000,- EUR para cezasının ödenmesi,
• "EPAL im Oval" markasını 3 ay süreyle veya sürekli olarak kullanma yetkisinin geri alınması,
• Ücreti lisans alan tarafından karşılanacak ek denetimler,
• Lisansın geri alınması.
Geçerli bir EPAL lisansı olmadan üretim veya onarım 
EPAL; Ana Sözleşmenin, EPAL kuruluşlarının kararlarının, EPAL Teknik Yönetmelik 
hükümlerinin veya lisans sözleşmesi hükümlerinin ihlal edilmesi durumunda yasal 
işlem yapma hakkını saklı tutar İş malzemeleri tedarikçileri

Nereden odun sipariş edebilirim?
Yurt dışından da odun siparişi verebilir miyim?
Pnömatik çivi çivileme tabancasını nereden temin edebilirim?
Aletler belirli bir üreticiden satın alınması gerekiyor mu?
Bu ve benzeri sorular sıklıkla EPAL'e sorulur. EPAL'in herhangi bir tavsiyede bulunmasına izin 
verilmediğini ve tüm tedarikçilere aynı fırsatları vermesi gerektiğini anlamanızı istiyoruz.
EPAL onaylı tüm tedarikçiler üyeler bölümünde www.epal-pallets.org web sitesinde 
bulabilirsiniz.
Kendi müşterilerimi bulmam gerekiyor mu?
EPAL; sistemi sürdürülebilir bir şekilde güçlendirmek ve genişletmek için değerli 
iletişim ve lobi çalışmaları yapar. Son olarak EPAL, mevcut ürünleri optimize eder ve piyasa 
katılımcılarıyla yakın işbirliği içinde yeni çözümler geliştirir.
EPAL bağımsızdır ve tüm lisans sahipleri için eşit derecede tarafsızdır. Bu nedenle, EPAL hiçbir 
zaman lisans sahiplerine öncelik vermeyecek ve herhangi bir lisans sahibine ait verileri reklam 
amacıyla üçüncü şahıslara aktarmayacaktır.EPAL genellikle EPAL yük taşıyıcılarının
tedarikçileri / üreticileri hakkında telefonla sorular alır. Böyle bir durumda EPAL, tüm EPAL 
lisans sahiplerine aynı fırsatları vermek için genellikle www.epal-pallet.org / Lisans sahibi 
arama web sitesinde lisans sahibi aramalarına bakmaları için atıfta bulunur.
ISPM15 onayı
ISPM 15, uluslararası mal trafiğinde ahşap 
ambalajlara yönelik bitki sağlığı önlemleri için 
uluslararası standart anlamına gelir.

2002 yılında, FAO'nun (BM Gıda ve Tarım Örgütü) bir alt kuruluşu olan IPPC (Uluslararası 
Bitki Koruma Konseyi), yerli ormanları zararlılardan korumak ve ulusal ithalat 
düzenlemelerini uyumlu hale getirmek için ahşap ambalajlar için bitki sağlığı önlemleri 
üzerinde anlaşma yapmıştır.Teknik düzenlemelere göre, tüm EPAL lisanslı 
üreticiler ve tamir atölyeleri, 2010 yılından bu yana EPAL paletler için ISPM15 standardına 
uymakla yükümlüdür.ISPM 15 ile uyumluluk, kurutma odalarındaki EPAL paletlerinin ısıtılmasıyla (ISIL İŞLEM) 
sağlanır. Ahşabın en kalın kesitinde, tüm haşerelerin yok edilmesi için en az 56 °C 'lik bir 
çekirdek sıcaklığa ulaşılmalı ve en az 30 dakika muhafaza edilmelidir.
ISPM15 standardına uygunluk, tüm EPAL paletlerinin orta blokları üzerindeki IPPC işareti 
ile tanınabilir.

KDV numarası / vergi numarası
Neden geçerli bir Vergi numarasına ihtiyacım var ve Vergi numaram doğru değilse ne olur?
Vergi numaranız, fatura düzenlenmeden önce vergi makamları tarafından bir ibra aracı 
kullanılarak kontrol edilmektedir. Vergi numaranız doğru değilse, EPAL hemen bir 
bildirim alır ve ilgili faturayı vergiyle birlikte düzenlemekle yükümlüdür.

Satış vergisi kimlik numarası (KDV Kaydı)Satış vergisi kimlik numarası, Avrupa Birliği'nde, 
satış vergisi amacıyla mal ve hizmetlerin topluluk içi ticaretini işlemek için kullanılır
KDV kimlik numaranızın geçerliliği, Avrupa Komisyonu'nun KDV bilgi değişim sistemi 
kullanılarak tarafınızdan kontrol edilir