TOPLANTIDAN NOTLAR
12 Aralık 2018 12:15

TEPAL bilgilendirme toplantısı 26, 27 ve 28 Ekim 2018 tarihlerinde Antalya ili, Belek İlçesi Susesi Otel'de düzenlenmiştir. İnteraktif sunum şeklinde düzenlenen toplantımızda; Epal paletin kullanım avantajları, Epal palet havuz değişim sisteminin geliştirilmesi ve sahte palet üretimiyle ilgili mücadele konuları işlenmiştir. Toplantımızda katılımcıların tüm soruları cevaplandırılmış ve önerileri değerlendirilmiştir. Ayrıca Orman Genel Müdürlüğü'nün, palet

sektörüne yaklaşımı, döviz kurundaki değişikliklerin fiyatlara yansıması, hammadde tedarikindeki sıkıntılar ve 2019 yılı muhtemel palet fiyatları konuları masaya yatırılmıştır.
Toplantımız sonucunda ortaya aşağıdaki sonuçlar çıkmıştır.

1.Havuz sisteminin faydaları, ekonomik ve çevre faktörleriyle birlikte değerlendirilmiş, tek kullanımda kırılan paletler yerine uzun ömürlü olan Epal paletleri kullanmanın, doğaya ve topluma getireceği faydalar ortaya çıkarılmıştır.

2.Havuz sistemin etkinliğinin arttırılması adına palet üreticisi firmaların, zincir marketlerin ve lojistik firmalarının, fikir ve önerilerinin değerlendirileceği yeni bir toplantı yapılmasına karar verilmiştir. Toplantının 2019 yılı içerisinde İstanbul ilinde düzenlenmesine karar verilmiştir.

3.Sahte palet üretimine karşı, yeni yılda denetim mekanizmasının daha etkin çalıştırılacağı, daha etkin denetim ve yaptırımlar uygulanacağı katılımcılara bildirilmiştir. TEPAL derneğinin, sahte palet ile yapılacak mücadelede daha etkin rol oynayacağı, bu konuda müşteriler ile doğrudan iletişim kuracağı bildirilmiştir.

4.Palet sektörünün, iş güvenliği, depolama, ülke sağlığı, gümrükleme, nakliye ve ticari transferler için oldukça önemli olması, bu nedenle de ekonomi içinde önemli bir yere sahip olması hususunun basın ve yayın aracılığı ile kamuoyuna ve bürokrasiye bildirilmesine karar verilmiştir.

5.Dolar ve Euro kurunda yaşanan artışın sadece ülke içerisinde değil, yurtdışından yapılacak palet alım fiyatlarını da yükselttiği bildirilmiş ve bu konuda palet kullanıcıları ile istişare yapılmıştır.

6.Türkiye'nin, dünyada ki ikinci büyük Sunta –MDF ve Levha üreticisi konumunda olduğu, bu sektörde faaliyet gösteren Türk firmalarının döviz artışı nedeniyle, hammadde tedarikinde iç piyasaya yönelmesinin hammadde sıkıntısına neden olacağı tespit edilmiş ve tartışılmıştır. Bunun sonucu olarak palet fiyatları da dahil bir çok ahşap bazlı ürünün fiyatlarında artış olabileceği katılımcılara anlatılmıştır. Bu riskin ortadan kaldırılması amacıyla hukuki düzenlemeler yapılması gerektiği, hammadde tedarikinde adil, eşit ve dengeli dağıtım modelleriyle her sektörün ekonomik açıdan korunmasının sağlanması gerektiği bildirilmiştir. Tepal Derneği olarak, ilgili kurum ve kişilerle görüşüleceği, gerekirse bu anlamda yapılacak hukuki düzenlemelere öncülük edileceği beyan edilmiştir.

7.Orman Genel Müdürlüğü'nün üretimi artırma gücü olduğu, hammadde tahsisinde artışa gidilmesi halinde hem palet kullanıcıları hem de palet üreticileri adına ekonomik faydalar sağlanabileceği bildirilmiş ve bu hususta katılımcılar ile fikir birliği sağlanmıştır.

8.Palet kullanıcısı müşterilerin, gerek hammadde tedarikinde, gerek sektörün sorunlarının çözümünde, gerekse de Epal palet havuzunun etkinliğinin sağlanmasında, başta Tepal derneğine sonrasında ise palet üreticilerine desteğini hissettirmeleri gerektiği temenni edilmiştir.