Ukrayna'dan Sahte Epal Euro Paletlerinin İthalatı İle İlgili Epal Lisansı Sahiplerine Yönelik Bilgilendirme

Ukrayna'dan Sahte Epal Euro Paletlerinin İthalatı İle İlgili Epal Lisansı Sahiplerine Yönelik Bilgilendirme
18 Ocak 2018 13:00

2015 yılının başından beri, sayıları giderek artan şekilde, Ukrayna'da üretilen EPAL Euro paletleri piyasa değerinin çok altında satışa sunulmaktadır. Bu paletler Ukrayna'da bulunan EPAL lisansı sahipleri tarafından üretilmemektedir.
Bu paletler sahte markalı paletlerdir; siparişinin verilmesi, ithal edilmesi, depo edilmesi ve satılması yasaktır!

Almanya, Polonya, Çek Cumhuriyeti, Slovakya ve diğer ülkelerin dış

sınırlarındaki gümrük yetkilileri palet yüklü TIR'ları EPAL adına denetlemektedirler. Ayrıca ülke içi denetlemeler de gezici gümrük denetleme ekipleri ve yerel gümrük yetkilileri tarafından yapılmaktadır. EPAL'in görevlendirmiş olduğu denetleme şirketi Bureau Veritas da sahte paletlerin izini sürme çalışmalarında bulunmaktadır.

Yoğun araştırmalarımızın hedefi, kullanıcıları düşük kalitedeki sahte ürünlerden korumak ve özellikle EPAL lisansı sahiplerini haksız rekabetten ve sahtecilerin-sahte mal satıcılarının piyasa fiyatını düşürmesinden korumaktır.
Ne yazık ki, EPAL sürekli olarak kendi lisans sahiplerinin de sahte EPAL Euro paletlerini sipariş ettiklerine ve ticari amaçlarla depoladıklarına şahit olmaktadır. Bu durum, söz konusu EPAL lisansı sahipleri için ciddi hukuki ve finansal sonuçlar doğuracaktır.
Bundan dolayı EPAL, bütün lisans sahiplerinin aşağıdaki uyarıya dikkar etmesi istenmektedir:
Ukrayna'dan gelen bütün EPAL Euro paletleri, SADECE, EPAL lisansına sahip  olan Ukraynalı şirketlerden doğrudan satın alınmalıdır. Tüm Ukraynalı EPAL lisansı sahiplerinin tam listesi EPAL'in aşağıdaki web sitesinde bulunmaktadır:
http://www.epal-pallets.org/de/firmen/firmen_erg.php?land=Europa&lc=UA-In=Ukraine
Eğer EPAL Euro paletleri Ukrayna'daki başka bir şirketten sipariş edilecekse veya Ukrayna'dan yapılan herhangi bir palet teslimatında, paletlerin orjinal EPAL lisansı sahibinden geldiğine ilişkin satınalma referans belgesi görme konusunda ısrarcı olunuz.
Eğer paletler EPAL lisansı sahibi olmayan herhangi bir firmadan temin edilmiş ise, paletlerin hemen, EPAL Euro palet üretimi ve tamiri süreçlerinde kullanılan olağan inceleme sürecinden geçirilmesi gerekmektedir. Sahte ürünlerin genellikle tespiti kolaydır (örneğin; kontrol agraflarının yokluğu, yanlış veya ters EPAL ve IPPC markalı işaretler, açıkça görülebilen kalite kusurları gibi).
Eğer bir EPAL lisansı sahibi satın aldığı veya bir şekilde elde ettiği (değişim, tamir veya ayıklama yoluyla) EPAL Euro paletlerinin sahte olduğunu tespit ederse, EPAL'i hemen bilgilendirmelidir. EPAL bilgilendirilmeden sahte paletler depoya konulmamalıdır!
EPAL lisans şartları ayrıca, lisans sahibine, ''Yuvarlak içinde EPAL'' ticari markasına yönelik herhangi bir ihlali EPAL'e bildirme ve ticari markaya yönelik ihlalin yasal takibini destekleme yükümlülüğü getirmektedir. Sahte EPAL Euro paletlerinin, EPAL'e hemen bildirim yapılmaksızın kabulü ve depolanması lisans hülümlerinin ihlali sayılır ve buna göre davranılır.
Sahte EPAL Euro paletlerinin sevkiyatı, yeniden satışı veya değişim için kullanılması (değişim hesaplarının dengelenmesi) ''Yuvarlak içindeki EPAL'' ticari markasına yönelik ihlal sayılır ve EPAL tarafından yasal takip yapılır.
Sahte EPAL Euro paletleri gümrük yetkilileri veya EPAL namına, yasal yönetmeliklere uygun şekilde yok edilmelidir. Bu sebeple EPAL lisans sahipleri, üzerindeki ticari bilgiler silinse bile, bu sahte paletleri tek kullanımlık paletler olarak yeniden kullanmamalıdırlar.
Biz bu sebeple, bilinmeyen veya şüpheli kaynaklardan EPAL Euro paletlerinin sipariş edilmesinde peşin ödeme yapılmamasını şiddetle tavsiye ediyoruz. (belirtiler: Lisans yokluğu, düşük fiyat, tedarikçi belgesinin olmaması). Bu gibi durumlarda bütün ödemeyi kaybetme riski vardır, yurtdışında zararın karşılanması için şikayet yapıldığında, özellikle Ukrayna'da bu şikayetlerin takibi çoğunlukla imkansız veya önemli miktarda masraflı olmaktadır.
Peşin ödenen miktarın kaybı ve EPAL sözleşmesinin getirdiği sözleşmeye dayalı cezanın uygulanmasının yanı sıra sahte EPAL Euro paletlerini sipariş etme, depolama ve dolaşıma sokma, başka ağır finansal yaptırımlara neden olabilir.
Sahte paletlerin depolanması, taşınması ve yok edilmesi için yapılan harcamalara ek olarak hukuki danışmanlar, gümrük yetkilileri ve denetleme şirketleriyle ilgili harcamalar da oluşacaktır. Eğer sahte paletler yeniden satıldı ve bu durum EPAL'e kullanıcı veya müşteri tarafından bildirildi ise, malların yeniden yüklenmesi ve sözleşmesel cezalara ait ek masraflara da katlanılacaktır. Bütün bu harcamalar, sahte EPAL Euro paletlerini satın alan veya sahibi olan kişilerce EPAL'e geri ödenecektir.
Bu nedenle EPAL, Ukrayna'dan gönderilecek bütün EPAL Euro paletleri için, EPAL lisansı sahibi kişiler muhatap alınarak bunlardan satın alınmasını şiddetle tavsiye eder.

Avrupa Palet Derneği e.V.
Düsseldorf, Ağustos 2015